O nákupu

1. Všeobecné podmínky při nákupu

Tyto podmínky se vztahují na všechny objednávky (telefon, fax, internet, objednací karta) a také na všechny budoucí obchodní transakce, které kupující uzavře s firmou Bontani s.r.o. Jiná nebo další pravidla, ústní dohody nebo podmínky odběratele budou právně uznány jen při písemném potvrzení firmou Bontani s.r.o.  Bontani Česká republika si vyhrazuje právo provádět technické změny a vylepšení bez předchozího upozornění.

2. Nákup

Záruční doba u kávovarů Bontani prodaných na konečného zákazníka činí 24 měsíců. Vztahuje se na opravy, výměny zdarma a bezplatné výměny částí strojů, u kterých byly shledány závady materiálu a na konstrukci. Záruka se nevztahuje na závady, které byly způsobeny nesprávným provozem, manipulací, nesprávnou instalací, ohněm, vodou, poškozením nebo odcizením, jakož i běžným opotřebením. Záruka je neplatná, jestliže byly úpravy nebo opravy provedené neoprávněnou třetí osobou. Záruka je platná pouze v případě, že kupující používá výhradně kapsle Bontani. V případě vrácení zboží mějte prosím na paměti, že při vyzvednutí vznikne poplatek, který závisí na hmotnosti balíku a musí být uhrazen kupujícím.

3. Ceny a platební podmínky

Ceny jsou uváděny v českých korunách s DPH, platbu za objednané zboží je možno provést bankovním převodem, včetně zákonné daně z prodeje a kávy. Cenové změny v důsledku úpravy statutární sazby daně z obratu bude účtována bez předchozího oznámení kupujícímu. Cenové změny způsobené výrobci nebo třetí strany jsou vyhrazeny.

Ceny jsou platné do 31.12. 2021. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Online objednávka

4.1. Osobní údaje a informace, které Bontani s.r.o. obdrží přes internet, jsou zpracovávány podle zákonných předpisů o ochraně osobních údajů.

4.2 Nabízené zboží Bontani s.r.o. je předmětem technické dostupnosti, zejména pokud jde o výpadek produkce v důsledku technické závady.

4.3 Bontani s.r.o. odmítá jakoukoliv formu kompenzace. Povinností registrovaného uživatele je zadání přístupového kódu pro zpracování on-line objednávky a zabránit tak zásahu nežádoucí objednávky třetí stranou.

4.4 Příjem objednávek probíhá od pondělí do pátku. Objednávky o víkendu nebo o svátcích budou zpracovány následující pracovní den.

5. Vlastnická práva

Až do zaplacení kupní ceny zůstává veškeré dodané zboží a práva s ním spojená ve vlastnictví Bontani s.r.o. V případě úpadku odběratele má Bontani s.r.o. nárok na vrácení nezaplaceného zboží.

6. Internetové odkazy

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích subjektů. Za tyto stránky nenese Bontani s.r.o. žádnou odpovědnost a také nepodléhají našim všeobecným podmínkám.

7. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků, jako jsou jména, adresy, e-mailové adresy a informace o platebních transakcích jsou použity firmou Bontani s.r.o. výhradně pro zpracování objednávek a nejsou předávány třetím osobám.

8. Autorská práva

Obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy a nesmí být bez písemného souhlasu Bontani s.r.o. použiván pro veřejné nebo komerční účely, distribuován, modifikován, přenášen nebo jinak využíván. Bontani s.r.o. neručí za správnost a úplnost těchto stránek a odmítá odpovědnost za jakékoliv chyby nebo opomenutí.

9. Vrácení objednávky

Vrácení převzaté objednávky je možné nejpozději do 14 dnů od převzetí. Vždy uveďte počet položek, které vracíte a informace o důvodech vrácení. Pokud vracíte celou objednávku, zboží musí být v neporušeném obalu. Objednávku pošlete na adresu: Bontani s.r.o., Padělky 192,763 17 Lukov a uveďte způsob vrácení peněz.

V případě dotazů kontaktujte 577 112 065 v pracovních dnech 8.00-11.30 a 13.00-16.00.

10. Právní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky jsou ustanoveny a připraveny v souladu v právními předpisy České republiky. Případné výhrady podléhají Občanskému zákoníku České republiky.